Regler og vejledning til stationære ramper til kørestolsbrugere

 

Vejledning – Stationære ramper

Her skal du som et minimum følge vejledningen fra bygningsreglement 10. Vi anbefaler, at der tages højde for funktionelle pladskrav evt. som i vejledningen fra ”Egnet byggeri, for ældre og handicappede” udgivet af Ribe Amts Hjælpemiddelcentral.

Link til bygningsreglement

Maksimum hældning: 1:20 (højde x20)

Dvs. at rampelængde minimum skal være højde x20.

Eks: højde 15 cm = rampe på minimum 300 cm.

Repos størrelse på minimum 150×150 cm (1)

Rampebredde på 130 cm (2)

Gelænder på begge sider af rampe (3)

Trin og låge for lettere adgang for gående (4)

Det kan være svært for ældre og gangbesværede at gå på skrå flader.

Valg af rampelængde

Ved projektering af ramper skal det danske bygningsreglement som udgangspunkt overholdes. Ved offentlige byggerier stilles der krav til størrelsen af reposen og rampen. Ligesom rampen skal have en bestemt hældning, der gør kørestolsbrugeren selvhjulpen.

Der kan i enkelte tilfælde dispenseres fra kravene, men det kræver en tilladelse fra kommunen.

Funktionelle mål for ramper

Funktionelle mål og vendearealer med gængse hjælpemidler – udarbejdet af Kommunikation & Hjælpemidler, Esbjerg. (”Egnet byggeri, for ældre og handicappede”)

Grundmål: Her forstås det areal, som hjælpemidlet optager.

Parkering: Her forstås det areal, som hjælpemidlet optager under parkering.

Ligeud kørsel: Her forstås det areal, som hjælpemidlet samt bruger + hjælper optager under “ligeud” kørsel.

Vendearealer: Herved forstås det areal, som er nødvendig for at kunne vende henholdsvis 90°, 180° eller 360°.

Læs mere om funktionelle mål

Du bruger en gammel browser

Åh nej… Vi beklager, men du bruger en browser, der er for gammel til at vise alt det siden kan. Hvor ærgerligt.

Vi anbefaler, at du bruger en af nedenstående browsere i stedet.

Tak for din forståelse.

(Ikke anbefalet)